top of page

El Festival

El Festival de Música Antiga des Migjorn Gran va néixer el 2011 de la mà de la violinista migjornera Eva Febrer i el violoncel·lista Amat Santacana. La nostra intenció era, en un primer moment, oferir un petit cicle de concerts interpretat tot amb instruments originals, i tot seguint cretieris històrics, que era una manera de veure i viure la música  totalment desconeguda a Menorca en aquells moments, però que era un món en el que ens havíem especialitzat, i vèiem que tota la activitat professional en aquest àmbit la fèiem fora de les nostres fronteres.

Actualment la direcció del Festival de Música Antiga des Migjorn Gran l'organitza l'Associació de Música Antiga Euterpe.

El Festival té com a objectius principals:

 

  • Apropar al públic menorquí repertori tot tocat amb instruments i criteris històricament documentats. Dit repertori és escàs en les programacions musicals de l’illa al llarg de l’any.

 

  • Fomentar la visibilitat de músics menorquins que exerceixen la major part de la seva vida professional lluny de l'illa.

 

  • Reunir músics professionals de les Illes Balears i crear xarxes de relació i intercanvi entre ells.

 

  • Presentar un nou format d’interacció entre professionals, tot combinant professionals locals i altres de fora del territori (músics convidats, nacionals i internacionals).

 

  • Crear vincles de participació entre el Festival i diferents entitats del poble i de Menorca, i també amb diferents esdeveniments dedicats a la música antiga que es fan a altres indrets.

 

  • Projectar a l’exterior la cultura que es cou a les Illes Balears, fomentant la programació i organització de concerts integrats per músics illencs, fora de les nostres fronteres.

 

Associació de Música Antiga Euterpe

bottom of page